Informaţii piaţă

Aria de activitate şi răspunderile specifice Departamentului de Comerţ Exterior și Relații Internaționale sunt reglementate prin HG nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

Obiectivul principal al Departamentului de Comerţ Exterior și Relații Internaționale constă în elaborarea şi îndeplinirea politicii  Ministerului Economiei în domeniul comerţului exterior, în conformitate cu Programul de Guvernare 2013-2016.


Analize Sectoriale
Ţară

Bookmark and Share