Licitaţii   Asutria - Licitatie - Utilaje pentru excavat

Achizitie - Utilaje pentru excavat - diverse sortimente. Valoare fără TVA: 21 200 000.00 EUR

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Utilaje pentru excavat

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2017/S 194-397857

Număr de referinţă: GZ 2801.02950

Obiectul licitaţiei

Utilaje pentru excavat. Clasificare CPV 43000000

Produsele licitate

Utilaje pentru excavat. Valoare fără TVA: 21 200 000.00 EUR

Mini-excavatoare fără cabină 1,7t-2t, ȋncărcător compact max.3,2t, excavator compact 4,5t-6t, buldoexcavator cu 2 roţi de direcţie 7,5t-8,5t, buldoexcavator cu 4 roţi de direcţie 7,5t-9t, ȋncărcător pe roţi 5,8t-6,5t, ȋncărcător pe roţi 8,5t-10t, ȋncărcător pe roţi 12-14t, excavator pe şenile 20t-22t

(Baggermaschinen inkl. optionaler Zusatzausstattung inkl. Wartung und sonstiger Nebenleistungen)

Numele firmei organizatoare

Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 BVerG 2006 sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beigelegten Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH

Adresa

Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria

Telefon

+43 124570-0

Fax

+43 124570-99

E-mail

ausschreibung@bbg.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Bundesbeschaffung GmbH
Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria
E-mail: ausschreibung@bbg.gv.at

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 17/11/2017

Ora locală: 11:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 17/11/2017

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 17/11/2017

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Constructii de masini.Bookmark and Share