Licitaţii   Austria - Licitatie - Accesorii de birou

Achizitie - diverse materiale de birotică

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Accesorii de birou

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 048-105097

Număr de referinţă: 01/2018

Obiectul licitaţiei

Accesorii de birou. Clasificare CPV 30192000

Produsele licitate

Accesorii de birou – materiale de birotică (Ankauf von Büromaterialien)

Numele firmei organizatoare

Wirtschaftskammer Österreich

Adresa

Wiedner Hauptstrasse 63
Wien
1040
Austria

Telefon

 

Fax

 

E-mail

julia.weiss@wko.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.wko.atDocumentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.wko.at

Persoana de contact/funcţia

Julia Weiss

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 04/05/2018

Ora locală: 11:30

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 04/05/2018

Ora locală: 11:30

 

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 04/05/2018

Ora locală: 11:45

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Articole diverse.Bookmark and Share