Licitaţii   Austria - Licitatie - Articole de hârtie pentru uz sanitar

Achizitie - Articole de hârtie pentru uz sanitar

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Articole de hârtie pentru uz sanitar

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 068-158930

Număr de referinţă: 4805.03216

Obiectul licitaţiei

Articole de hârtie pentru uz sanitar. Clasificare CPV 33770000

Produsele licitate

Articole de hârtie pentru uz sanitar (Lieferung von Hygienepapier)  Valoare fără TVA: 34 887 389.70 EUR

Numele firmei organizatoare

Die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Drittkundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH

Adresa

Lassallestraße 9b
Wien
1020
Austria

Telefon

+43 124570-0

Fax

+43 124570-99

E-mail

ausschreibung@bbg.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-169c46696f7-1b7e53b0d6a7e8cc

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://evergabe.at

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 14/05/2019

Ora locală: 13:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 14/05/2019

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 14/05/2019

Ora locală: 13:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Produse din hartie.Bookmark and Share