Licitaţii   Austria - Licitatie - Articole din metale preţioase

Achizitie - Articole din metale preţioase

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Articole din metale preţioase

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 037-083559

Număr de referinţă: G15143286

Obiectul licitaţiei

Articole din metale preţioase. Clasificare CPV 18513300

Produsele licitate

Articole din metale preţioase (Schmuckmanufaktur)

Numele firmei organizatoare

Münze Österreich AG

Adresa

Am Heumarkt 1
Wien
1030
Austria

Telefon

+43 171715-0

Fax

 

E-mail

einkauf@austrian-mint.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.auftrag.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 22/03/2019

Ora locală: 11:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 22/03/2019

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Articole diverse.Bookmark and Share