Licitaţii   Austria - Licitatie - Comutatoare

Achizitie - Comutatoare – extindere staţie 380/220/110kV

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Comutatoare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 059-137577

 

Obiectul licitaţiei

Comutatoare. Clasificare CPV 31214000

Produsele licitate

Comutatoare – extindere staţie 380/220/110kV (Elektrotechn. Ausbau 380/220/110 kV Umspannwerk St. Peter zum Netzknoten)

Numele firmei organizatoare

Austrian Power Grid AG

Adresa

Wagramer Straße 19, IZD-Tower
Wien
1220
Austria

Telefon

+43 5032056543

Fax

+43 50320156543

E-mail

Johann.Brandstoetter@apg.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.apg.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://apg.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://apg.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=161

Persoana de contact/funcţia

Johann Brandstötter

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 03/05/2019

Ora locală: 12:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 03/05/2019

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 12 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Energetica.Bookmark and Share