Licitaţii   Austria - Licitatie - Echipament multimedia

Achizitie - Echipament multimedia

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament multimedia

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 049-107435

Număr de referinţă: 244_2018

Obiectul licitaţiei

Echipament multimedia. Clasificare CPV 32322000

Produsele licitate

Echipament multimedia (Umbau Medientechnik Hörsäle)

Numele firmei organizatoare

Veterinärmedizinische Universität Wien

Adresa

Veterinärplatz 1
Wien
1210
Austria

Telefon

+43 125077-1042

Fax

+43 125077-1190

E-mail

daniela.lexer@vetmeduni.ac.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.vetmeduni.ac.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia

Campus Management

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 23/04/2018

Ora locală: 12:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 23/04/2018

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 23/04/2018

Ora locală: 12:15

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii internationale - Electronice.Bookmark and Share