Licitaţii   Austria - Licitatie - Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport

Achizitie - Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Salzburg: Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 117-265329

Număr de referinţă: 2018/PROVIA ID-Nr:19403

Obiectul licitaţiei

Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport. Clasificare CPV 34000000

Produsele licitate

Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport  (Technischer Prüfzug)

Numele firmei organizatoare

ASFINAG Maut Service GmbH

Adresa

Alpenstraße 99, Postfach 74
Salzburg
5020
Austria

Telefon

+43 50108-12261

Fax

+43 50108-10020

E-mail

Franz.Hallegger@asfinag.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.asfinag.at

Adresa profilului cumpărătorului: www.provia.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.provia.at

Persoana de contact/funcţia

MSG EN TUK

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 14/08/2018

Ora locală: 11:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 14/08/2018

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 14/08/2018

Ora locală: 11:00

Locul:

ASFINAG Maut Service GmbH, Am Europlatz 1, 1120 Wien, 2. Stock, Raum Schönberg

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Constructii de masini.Bookmark and Share