Licitaţii   Austria - Licitatie - Îmbrăcăminte specială de lucru

Achizitie - Îmbrăcăminte specială de lucru – geci şi pantaloni

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Îmbrăcăminte specială de lucru

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 058-133358

Număr de referinţă:

Obiectul licitaţiei

Îmbrăcăminte specială de lucru. Clasificare CPV 18130000

Produsele licitate

Îmbrăcăminte specială de lucru – geci şi pantaloni (Schutzbekleidung für Luftfahrzeugrettung (Rahmenabrufvertrag) für 2020 (Option 2021 bzw. 2022))

Numele firmei organizatoare

Republik Österreich vertreten durch den Bundesminister für Landesverteidigung

Adresa

Roßauer Lände 1
Wien
1090
Austria

Telefon

+43 502011023943

Fax

+43 502011017028

E-mail

ka.4@bmlv.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://bmlv.gv.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://bmlv.vemap.com

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://bmlv.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=11

Persoana de contact/funcţia

Uta Meznik

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 30/04/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 30/04/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 30/04/2019

Ora locală: 10:30

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Materiale textile si articole din acestea.Bookmark and Share