Licitaţii   Austria - Licitatie - Instalaţii de joasă tensiune

Achizitie - Instalaţii de joasă tensiune

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Instalaţii de joasă tensiune

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 137-312149

Număr de referinţă: 92.062/428-UBU/18

Obiectul licitaţiei

Instalaţii de joasă tensiune. Clasificare CPV 45315600, 45314310, 45312100, 45311000

Produsele licitate

Instalaţii de joasă tensiune (1030 Wien, Lilienthalgasse 21, TU-W, Wasserbauhalle, Neubau, Teil-GU Elektrotechnik)

Numele firmei organizatoare

Bundesimmobiliengesellschaft mbH

Adresa

Trabrennstraße 2c
Wien
1020
Austria

Telefon

+43 50244-1642

Fax

+43 50244-4704

E-mail

clemens.novak@big.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.big.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.big.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Dr. Shebl & Partner Generalplaner GmbH
Hauptstraße 4
Linz
4040
Austria
Telefon: +43 7327091-0
E-mail: office@shebl-partner.at
Fax: +43 7327091-95
Cod NUTS: AT312

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.shebl-partner.at

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:

Bundesimmobiliengesellschaft mbH /EG/Zi. C.EG.02/Poststelle
Trabrennstraße 2c
Wien
1020
Austria
Telefon: +43 50244-0
E-mail: office@big.at

Persoana de contact/funcţia

Unternehmensbereich Universitäten Clemens Novak

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 11/09/2018

Ora locală: 10:30

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 11/09/2018

Ora locală: 10:30

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Ora locală: 10:30

Locul:

Bundesimmobiliengesellschaft mbH, Trabrennstraße 2c, 1.OG / Zi. C.01.22, 1020 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Energetica.Bookmark and Share