Licitaţii   Austria - Licitatie - Lămpi şi aparate de iluminat

Achizitie - Lămpi şi aparate de iluminat – modele cu design vintage

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Lămpi şi aparate de iluminat

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 032-071359

Număr de referinţă: MA 33 - VL-00/64072/2019

Obiectul licitaţiei

Lămpi şi aparate de iluminat. Clasificare CPV 31520000

Produsele licitate

Lămpi şi aparate de iluminat – modele cu design vintage (Lieferung von Design-Vintage-Leuchten, Wien)

Numele firmei organizatoare

Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 33

Adresa

Senngasse 2
Wien
1110
Austria

Telefon

+43 1400033433

Fax

 

E-mail

vergabe@ma33.wien.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.wien.leuchtet.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/62188

Persoana de contact/funcţia

Magistratsabteilung 33

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 28/03/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 28/03/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 28/03/2019

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Articole diverse.Bookmark and Share