Licitaţii   Austria - Licitatie - Mobilier pentru computer

Achizitie - Mobilier pentru computer

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Mobilier pentru computer

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 242-552422

Număr de referinţă: 18_06

Obiectul licitaţiei

Mobilier pentru computer. Clasificare CPV 39134000

Produsele licitate

Mobilier pentru computer (Lieferung und Errichtung der Leitstandmöbel für SCC der Austro Control GmbH)

Numele firmei organizatoare

Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

Adresa

Wagramer Straße 19
Wien
1220
Austria

Telefon

+43 51703-1841

Fax

+43 463525951435

E-mail

vergabeservices@austrocontrol.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.austrocontrol.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/60731

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 31/01/2019

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 31/01/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Durata in luni: 3 luni (de la termenul-limit de primire a ofertelor) 

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Data: 31/01/2019

Ora locală: 10:00

Locul:

Austro Control GmbH

Wagramer Straße 19
1220 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Mobila.Bookmark and Share