Licitaţii   Austria - Licitatie - Pachete software şi sisteme informatice

Achizitie - Pachete software şi sisteme informatice - sistem de virtualizare

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 067-148522

Număr de referinţă: 2018/24

Obiectul licitaţiei

Pachete software şi sisteme informatice. Clasificare CPV 48000000

Produsele licitate

Pachete software şi sisteme informatice (Pensionsversicherungsanstalt – VM Ware)

Numele firmei organizatoare

Pensionsversicherungsanstalt

Adresa

Friedrich-Hillegeist-Straße 1
Wien
1021
Austria

Telefon

+43 5030325740

Fax

+43 5030325794

E-mail

gerhard.schiffler@pensionsversicherung.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.pensionsversicherung.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://pensionsversicherung.vemap.com

http://pensionsversicherung.vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=121

Persoana de contact/funcţia

Gerhard Schiffler

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 16/05/2018

Ora locală: 15:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 16/05/2018

Ora locală: 15:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 16/05/2018

Ora locală: 15:15

Locul:

Pensionsversicherungsanstalt

Eingang Weschelstraße 5

1021 Wien

Erdgeschoß Zimmernummer G.002

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor.Bookmark and Share