Licitaţii   Austria - Licitatie - Pachete software şi sisteme informatice

Achizitie - Pachete software şi sisteme informatice – sistem de comandă şi control Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Innsbruck: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 052-119099

Număr de referinţă: ELS2020

Obiectul licitaţiei

Pachete software şi sisteme informatice. Clasificare CPV 48000000, 32570000, 39121100

Produsele licitate

Pachete software şi sisteme informatice – sistem de comandă şi control (Einsatzleit- und Kommunikationssystem) Valoare fără TVA: 8 000 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare

Leitstelle Tirol Gesellschaft mbH

Adresa

Hunoldstrasse 17a
Innsbruck
6020
Austria

Telefon

+43 51233130

Fax

+43 51233131000

E-mail

elskomm@leitstelle.tirol

Adresa paginii web

Adresa principală: www.leitstelle.tirol

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://tirol.vergabeportal.at/Detail/63105

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 24/04/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 30/04/2019

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor si telecomunicatiilor.Bookmark and Share