Licitaţii   Austria - Licitatie - Pachete software şi sisteme informatice

Achizitie - Pachete software şi sisteme informatice (DigiWork – Workforce Management)

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Linz: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 073-174022

Număr de referinţă: 73779

Obiectul licitaţiei

Pachete software şi sisteme informatice. Clasificare CPV 48000000

Produsele licitate

Pachete software şi sisteme informatice (DigiWork – Workforce Management)

Numele firmei organizatoare

Netz Oberösterreich GmbH

Adresa

Neubauzeile 99
Linz
4030
Austria

Telefon

 

Fax

 

E-mail

gerold.eichinger@energieag.at

Adresa paginii web

Adresa principală: https://www.netzooe.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://energieag.vergabeportal.at/Detail/64239

Persoana de contact/funcţia

Gerold Eichinger

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 07/05/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 07/05/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor.Bookmark and Share