Licitaţii   Austria - Licitatie - Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Achizitie - Produse de origine animală, carne şi produse din carne (porc, vită, mânzat).

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Linz: Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 078-173607

 

Obiectul licitaţiei

Produse de origine animală, carne şi produse din carne (porc, vită, mânzat). Clasificare CPV 15100000, 15110000, 15111000, 15113000, 15130000, 15131000, 15131700, 15131000, 15331000

Produsele licitate

Produse de origine animală, carne şi produse din carne (Offenes Verfahren im Oberschwellenbereich zum Abschluss Rahmenvereinbarung „Fleisch und Wurst“)

Numele firmei organizatoare

Kepler Universitätsklinikum GmbH

Adresa

Krankenhausstraße 7a
Linz
4020
Austria

Telefon

+43 57680836274

Fax

+43 57680836266

E-mail

wi@kepleruniklinikum.at

Adresa paginii web

Adresa principală: https://www.kepleruniklinikum.at/über-uns/ausschreibungen/

Adresa profilului cumpărătorului: https://scwp.vergabeportal.at/List

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://scwp.vergabeportal.at/Detail/56278

Persoana de contact/funcţia

Beschaffungs- und Investitonsmanagement, Frau Monika Schweighofer

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 01/06/2018

Ora locală: 10:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 01/06/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 01/06/2018

Ora locală: 11:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Produse ale regnului animal.Bookmark and Share