Licitaţii   Austria - Licitatie - Produse din plastic

Achizitie - Produse din plastic - 4175 buc. canistre de apa de 20 l

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Produse din plastic

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 089-199594

Număr de referinţă: E90036/1/00-00-KA/2018

Obiectul licitaţiei

Produse din plastic. Clasificare CPV 19520000

Produsele licitate

Produse din plastic (BMLV GZ E90036/1/00-00-KA/2018; WASSERKANISTER) - 4175 buc. canistre de apa de 20 l

Numele firmei organizatoare

Bundesministerium für Landesverteidigung/Kaufmännische Abteilung (BMLV/KA), Roßauer Lände 1, 1090 Wien

Adresa

Roßauer Lände 1
Wien
1090
Austria

Telefon

+43 50201-1023944

Fax

+43 50201-1017028

E-mail

ka.4@bmlv.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bmlv.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.wienerzeitung.at/Amtsblatt/Ausschreibungen

Persoana de contact/funcţia

BMLV/KA

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 4 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 26/06/2018

Ora locală: 10:30

 Locul:

Conform documentaţiei de licitaţie

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Produse din mase plastice.Bookmark and Share