Licitaţii   Austria - Licitatie - Receptoare telefonice

Achizitie - Receptoare telefonice – receptoare telefonice şi accesorii

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Receptoare telefonice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

Număr de referinţă: KAV V 2018-0049

Obiectul licitaţiei

Receptoare telefonice. Clasificare CPV 32552100

Produsele licitate

Receptoare telefonice – receptoare telefonice şi accesorii (KAV V 2018-0049 Telefon Endgeräte und Zubehör)

Numele firmei organizatoare

Stadt Wien, Wiener Krankenanstaltenverbund

Adresa

Thomas-Klestil-Platz 7, Stg 1
Wien
1030
Austria

Telefon

+43 140409-60208

Fax

 

E-mail

sscbetrieb@wienkav.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.wienkav.at/vvm

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia

SSC Betrieb, Vergabe- und Vertragsmanagement

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 11/12/2018

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 11/12/2018

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 11/12/2018

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Electronice.Bookmark and Share