Licitaţii   Austria - Licitatie - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

Achizitie - Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri – diferite culori şi mărimi

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 187-422134

Număr de referinţă: KAV-GED-A/15/2018/SSCE

Obiectul licitaţiei

Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri. Clasificare CPV 19640000

Produsele licitate

Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri – diferite culori şi mărimi (Müllsäcke - Lieferung von Mülleimerbeuteln und Wäschesäcken an die Krankenanstalten und Pflegewohnhäuser des Wiener Krankenanstaltenverbundes (KAV))

Numele firmei organizatoare

Wiener Krankenanstaltenverbund – Generaldirektion – Shared Service Center Einkauf (SSC-Einkauf)

Adresa

Guglgasse 17, 2. OG
Wien
1110
Austria

Telefon

+43 14040967263

Fax

+43 1404099967109

E-mail

ssceinkauf@wienkav.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.wienkav.at

Adresa profilului cumpărătorului: http://www.wienkav.at/kav/ausschreibungen/

 Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/Detail/59271

Persoana de contact/funcţia

Hr. Kandelsdorfer

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 19/11/2018

Ora locală: 10:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 19/11/2018

Ora locală: 10:00

 Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 19/11/2018

Ora locală: 10:00

Locul:

1110 Wien

Guglgasse 17

Bauteil 5, 2. OG

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Produse din mase plastice.Bookmark and Share