Licitaţii   Austria - Licitatie - Servere

Achizitie - Servere - HPC-Cluster pentru Centrala de Meteorologie şi Geodinamică - Valoare fără TVA: 2 100 000.00 EUR

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Servere

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2017/S 075-144694

Număr de referinţă: GZ 3491.02838

Obiectul licitaţiei

Servere. Clasificare CPV 48820000

Produsele licitate

Servere - HPC-Cluster pentru Centrala de Meteorologie şi Geodinamică - Valoare fără TVA: 2 100 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare

Die „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) als Bundeseinrichtung“ und „Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) als teilrechtsfähige Einrichtung des Bundes“

Adresa

Hohe Warte 38
Wien
1190
Austria

Telefon

+43 124570-0

Fax

+43 124570-99

E-mail

Michael.Hieden@BBG.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Persoana de contact/funcţia

RAS-EK/Einkauf

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 07/07/2017

Ora locală: 11:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 07/07/2017

Ora locală: 11:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 07/07/2017

Ora locală: 11:05

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor.Bookmark and Share