Licitaţii   Austria - Licitatie - Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Achizitie - Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă – sistem software pentru ticketing, sistem de rezervare şi magazin on-line pentru Grădina Zoologică Schönbrunn

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 053-122055

Număr de referinţă: 2018-002/TNA

Obiectul licitaţiei

Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă. Clasificare CPV 72000000

Produsele licitate

Servicii IT: consultanţă, dezvoltare de software, internet şi asistenţă – sistem software pentru ticketing, sistem de rezervare şi magazin on-line pentru Grădina Zoologică  Schönbrunn (Tiergarten Schönbrunn Kassensoftware)

Numele firmei organizatoare

Schönbrunner Tiergarten-Gesellschaft m.b.H.

Adresa

Maxingstraße 13b
Wien
1130
Austria

Telefon

+43 18779294

Fax

 

E-mail

office@zoovienna.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.zoovienna.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

bergsmann – pm GmbH
Am Teich 22
Katzelsdorf
2801
Austria
Persoană de contact: DI(FH) Reinhard Bergsmann
Telefon: +43 69915885000
E-mail: office@bergsmann-pm.at

Adresa principală: www.bergsmann-pm.at

Persoana de contact/funcţia

DI(FH) Reinhard Bergsmann

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 11/04/2019

Ora locală: 16:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 11/04/2019

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor si comunicatiilor.Bookmark and Share