Licitaţii   Austria - Licitatie - Standuri de expoziţie

Executie - Standuri de expoziţie

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Eisenstadt: Standuri de expoziţie

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 069-153159

 

Obiectul licitaţiei

Standuri de expoziţie. Clasificare CPV 39154100, 71000000, 45223800, 39154000, 92000000

Produsele licitate

Standuri de expoziţie (Rahmenvereinbarung Messestandbau) – pentru Târgul de turism Viena şi München

Numele firmei organizatoare

Burgenland Tourismus GmbH

Adresa

Johann Permayer-Straße 13
Eisenstadt
7000
Austria

Telefon

 

Fax

 

E-mail

steinhardt@burgenland.info

Adresa paginii web

Adresa principală: https://www.burgenland.info

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://burgenland.vergabeportal.at/Detail/55938

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

Landesholding Burgenland GmbH
Marktstraße 3
Eisenstadt
7000
Austria
Persoană de contact: Christian Graf, LL.M.
Telefon: +43 590108009
E-mail: christian.graf@landesholding-burgenland.at

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 18/05/2018

Ora locală: 12:00

 

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 18/05/2018

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Articole diverse.Bookmark and Share