Licitaţii   Austria - Licitatie - Surse de alimentare electrică continuă

Achizitie - Surse de alimentare electrică continuă (Kleinst-USV Anlagen 0,8 – 2,2 kVA)

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Surse de alimentare electrică continuă

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 073-173950

Număr de referinţă: 2019/PROVIA ID-Nr:26269

Obiectul licitaţiei

Surse de alimentare electrică continuă. Clasificare CPV 31154000

Produsele licitate

Surse de alimentare electrică continuă (Kleinst-USV Anlagen 0,8 – 2,2 kVA)

Numele firmei organizatoare

ÖBB-Infrastruktur AG

Adresa

Praterstern 3
Wien
1020
Austria

Telefon

+43 6642866586

Fax

 

E-mail

Florian.Lederer@oebb.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.oebb.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.provia.at/bieterportal/

Persoana de contact/funcţia

Stab Einkauf -
Florian Lederer

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 08/05/2019

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 08/05/2019

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Energetica.Bookmark and Share