Licitaţii   Austria - Licitatie - Unităţi de climatizare

Achizitie - Unităţi de climatizare – pentru noua clădire a facultăţii de Biologie din Viena

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Unităţi de climatizare

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 164-373759

Număr de referinţă: 97.300/155-UBU/18

Obiectul licitaţiei

Unităţi de climatizare. Clasificare CPV 42512300, 39715210, 45331000, 45331100, 45332400

Produsele licitate

Unităţi de climatizare – pentru noua clădire a facultăţii de Biologie (Neubau Biologiezentrum St. Marx – HKLS)

Numele firmei organizatoare

Bundesimmobiliengesellschaft mbH

Adresa

Trabrennstraße 2c
Wien
1020
Austria

Telefon

+43 50244-4021

Fax

+43 50244-4704

E-mail

michael.plank@big.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.big.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.auftrag.at

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la o altă adresă:

ZT DI Andrea Hinterleitner
Invalidenstraße 3/12a
Wien
1030
Austria
Telefon: +43 18774811
E-mail: office@zt-hilei.at
Fax: +43 18774854

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 11/10/2018

Ora locală: 12:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 11/10/2018

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 11/10/2018

Ora locală: 12:00

Locul:

ZT DI Andrea Hinterleitner, Invalidenstraße 3/12a, 1030 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Articole diverse.Bookmark and Share