Licitaţii   BPCE Ankara - asistenta tehnica eficienta energetica

BPCE Ankara - precalificare licitatie asistenta tehnica eficienta energetica

Denumirea licitaţiei

Programul operațional de asistență de preaderare (IPA II) – Asistenta tehnica și intarire capacitate institutională eficiența energetică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 030-064279 Europeaid/139258/IH/SER/TR

Obiectul licitaţiei

Obiectivul contractului este de a promova eficiența energetică în conformitate cu obiectivele UE privind eficiența resurselor și obiectivele de acțiune privind schimbările climatice. În mod specific, acesta este menit să se îmbunătățească capacitatea Direcției generale pentru energie regenerabilă (DGRE) în ceea ce privește implementarea strategiilor de eficiență energetică, calcularea potențialului de economisire a energiei și modelarea proiecțiilor privind eficiența energetică. În acest sens, contractantul va furniza servicii în trei sectiuni:

1. Îmbunătățirea capacității DGRE în ceea ce privește eficiența energetică, analiza necesității DGRE, foaia de parcurs pentru sporirea capacității privind eficiența energetică, pregătirea planului de acțiune revizuit privind eficiența energetică (NEEAP) și dezvoltarea un mecanism de punere în aplicare a NEEAP, instruiri cuprinzătoare atât teoretice pentru a înțelege conceptul, cât și practice pentru a vedea cele mai bune practici ale legislației privind eficiența energetică și punerea în aplicare a statelor membre ale UE.

2. Dezvoltarea unei metodologii de calculare a potențialului de economisire a energiei și a unui model pentru proiecțiile privind eficiența energetică, evaluarea necesităților pentru metodologia de calcul, elaborarea de software de modelare a calculatoarelor pentru calcularea economiilor de energie și construirea scenariilor EE, pregătirea raportului de evaluare a impactului reglementar și operațional al politicilor EE, orientarea elaborării rapoartelor naționale de referință privind utilizarea energiei industriale și clădirilor, organizarea de cursuri.

3. Îmbunătățirea portalului ENVER, analiza golurilor pentru portal, îmbunătățirea portalului, pregătirea foii de parcurs pentru îmbunătățirea calității datelor și colectarea datelor, organizarea de training-uri.

Produsele licitate

servicii  Documentatie precalificare proiect finantat de UE crestere capacitate institutionala eficienta energetica 

Numele firmei organizatoare

Central Finance and Contracts Unit (CFCU)

Attn: Mr. M. Selim Uslu, PAO-CFCU Director

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Kampüsü E

Blokİnönü Bulvarı No:36

06510 Emek / ANKARA

Tel: +903122954900

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

precalificare

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Formulare oficiale aici http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=B

urmate de declaratii tip de aici

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/annexes.do?chapterTitleCode=A

Ofertele trebuie depuse folosind Formularele standard, iar formatul de ofertare și instrucțiunile corespunzatoare trebuie să fie strict indeplinite.

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

19.03.2018, ora locala 17:00.

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Conform caietului de sarcini

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

precalificare

Experienţa necesară

Conform caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin

Anuntul ne-a fost prezentat de firma CONEXIO DANIŞMANLIK HIZMETLERI TIC. LTD. ŞTI. Care poate fi contactata pentru clarificari și cooperare în participarea la licitatie și derularea proiectului la: Benjamin P. Garcia | PhD. Chem. Engineer - Country Representative| CONEXIO Consulting

b.garcia@conexioconsulting.com

Tel.: +90 212 243 76 66 | Fax: +90 212 252 17 38 | Mobile: +34 647 84 88 02 Skype: benjamnparedesga | Twitter: @conexio_es | Web: www.conexioconsulting.com

BPCE Ankara email: bce.ankara@dce.gov.ro

BPCE Ankara


Taguri: Turcia, asistenta tehnica, licitatii, precalificare, IPA.Bookmark and Share