Licitaţii   BPCE Ankara - asistenta tehnica eficienta energetica (programe IPA Turcia)

BPCE Ankara - asistenta tehnica eficienta energetica (programe IPA Turcia)


Denumirea licitaţiei

Programul operațional de asistență de preaderare (IPA II) – Asistenta tehnica și intarire capacitate institutională eficiența energetică

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

Finanțarea mecanismului național pentru eficiența energetica și sprijinirea ofertei pentru eficiența energetica competitiva

Proiect nr 76571

Obiectul licitaţiei

BERD intenționează să angajeze un consultant care sa-și asume următoarele sarcini:

    • să revizuiască cele mai bune practici ale mecanismelor naționale / regionale de finanțare a eficienței energetice în UE și în alte țări și să evalueze dacă aceste mecanisme ar putea fi aplicabile Turciei;

    • Identificarea principalelor cerințe privind înființarea unui fond durabil de eficiență energetică în Turcia;

    • Propune alternative de mecanisme de finanțare care ar putea fi puse în aplicare în Turcia, având în vedere caracteristicile locale ale pieței EE, economia și obiectivele EE prezentate în PNAEE, luând în considerare și opiniile părților interesate și cele mai bune practici;

    • să revizuiască punerea în aplicare a mecanismelor competitive de ofertare a eficienței energetice în UE și în celelalte țări și să recomande dacă aceste mecanisme ar putea fi aplicabile Turciei și să se evalueze lecțiile învățate din experiența lor;

    • Propune o structură pentru un mecanism competitiv de ofertare a eficienței energetice, luând în considerare opiniile părților interesate și cele mai bune practici.

Termenii generali de referință pentru atribuire NEEFM

Produsele licitate

Servicii / Invitatie exprimare interes

Numele firmei organizatoare

EBRD

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform fisa descriere

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Ofertele trebuiesc transmise prin mecanismul eSelection si NU prin email

https://eselection.ebrd.com/suite/apps


14 ianuarie 2019 orele 17:00 Londra

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform fisa descriere


Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Experienţa necesară

Condiţii de plată

Transport

Relaţii suplimentare

Elena Kolodiy
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
e-mail:kolodiyo@ebrd.com

Ofertele trebuiesc transmise prin mecanismul eSelection si NU prin email

https://eselection.ebrd.com/suite/apps
BPCE Ankara


Taguri: Turcia, preaderare, energie, EBRD, consultant.Bookmark and Share