Licitaţii   BPCE Ankara- sistem monitorizare activitati pescuit

BPCE Ankara- sistem monitorizare activitati pescuit

Denumirea licitaţiei

Programul operațional de asistență de preaderare (IPA II) – furnizare echipamente si implementare sistem de evaluare a stocurilor in activitatile de pescuit

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 027-058020 Europeaid/139233/IH/SUP/TR

Obiectul licitaţiei

Obiectivul contractului este stabilirea unui sistem computerizat de monitorizare, inclusiv integrarea datelor prin satelit prin furnizarea, livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, testare, inspecție, instruire și garanție a echipamentului relevant pentru a spori capacitatea instituțională a Ministerului Alimentației, Agriculturii și Zootehniei pentru accesul la date în domeniul marin și al pescuitului, îndeplinind condiția necesară pentru adaptare și punerea în aplicare a principiilor politicii comune în domeniul pescuitului.  Licitatie echipament activitati pescuit

Produsele licitate

Servicii si echipamente Lotul 1: Echipamente de monitorizare;
Lotul 2: Infrastructura de prelucrare a informațiilor și datelor.

Numele firmei organizatoare

Unitatea Centrală de Finanțare și Contracte (CFCU);

Attn: Domnul M. Selim Uslu (directorul PAO-CFCU),

Adresa

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı Kampüsü Blok İnönü Bulvarı No: 36 06510

Emek, Ankara, Turcia.

Fax

+90 3122867072.

Email

pao@cfcu.gov.tr

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

46.000 EUR pentru lotul 1 și 3 000 EUR pentru lotul 2

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome

http://www.cfcu.gov.tr/

Ofertele trebuie depuse folosind Formularele standard, iar formatul de ofertare și instrucțiunile corespunzatoare trebuie să fie strict indeplinite.

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

17.4.2018 (ora 12:00), local — Turcia

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Conform caietului de sarcini

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

10% din valoarea contractului

Experienţa necesară

Conform caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform caietului de sarcini

Transport

Conform caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin

Anuntul ne-a fost prezentat de firma CONEXIO DANIŞMANLIK HIZMETLERI TIC. LTD. ŞTI. Care poate fi contactata pentru clarificari și cooperare în participarea la licitatie și derularea proiectului la: Benjamin P. Garcia | PhD. Chem. Engineer - Country Representative| CONEXIO Consulting

b.garcia@conexioconsulting.com

Tel.: +90 212 243 76 66 | Fax: +90 212 252 17 38 | Mobile: +34 647 84 88 02 Skype: benjamnparedesga | Twitter: @conexio_es | Web: www.conexioconsulting.com

BPCE Ankara email: bce.ankara@dce.gov.ro

BPCE Ankara


Taguri: Turcia, licitatie, fonduri preaderare, pescuit, echipamente.Bookmark and Share