Licitaţii   Elvetia, licitatie lucrări de construcții

Achiziții publice lucrări construcții prin procedura de licitație deschisă

Denumirea licitaţiei

Lucrări de construcții

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

ID 122004/Nr. 852839/09.02.2015

Obiectul licitaţiei

Contract de achiziții publice lucrări construcții prin procedura de licitație deschisă.

Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă dpdv economic, în ceea ce privește criteriile menționate în Caietul de sarcini.

Produsele licitate

CPV: 45000000 - Lucrări de construcții

Numele firmei organizatoare

Dept. deșeuri St. Gallen

(Entsorgung St. Gallen)

Adresa

Blumenbergplatz 3,  9001  St. Gallen,  Schweiz

Telefon

+4171 224 56 12

Fax

nespecificat

E-mail

viktor.baenziger@stadt.sg.ch

Adresa paginii web

www.stadt.sg.ch

Persoana de contact/funcţia

Viktor Bänziger,  Șef serviciu infrastructură

Garanţia bancara de participare la licitaţie

 (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde

se poate obţine, preţul achiziţiei)

Caietul de sarcini și documentele licitației pot fi obținute gratuit, prin solicitare, la adresa Blumenbergplatz 3, 9001 St. Gallen, Schweiz, e-mail: viktor.baenziger@stadt.sg.ch .

Limba Caietului de sarcini : germană

Termenul de valabilitate a ofertelor

Conform Caietului de sarcini

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

06/03/2015

Data si ora deschiderii licitaţiei

06/03/2015

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conform Caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Conform Caietului de sarcini

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Berna

Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Bern

t: +41313523546

f: +41313518228

m:+41799403580

economic@roamb.ch

persoana de contact: Daniela Andrei

BPCE Berna


Taguri: Elvetia, licitatii, lucrări de construcții-montaj.Bookmark and Share