Licitaţii   Irlanda - Achiziție echipamente de întreținere rutieră

Achiziționare de echipamente de întreținere rutieră (gredere)

Denumirea licitatiei

Echipament de întreţinere rutieră

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 052 – 095643

Obiectul licitatiei

Echipament de întreţinere rutieră

Produsele licitate

Clasificare CPV:
34000000 - Echipament de transport şi produse auxiliare pentru transport

34100000 - Autovehicule
34130000 - Autovehicule pentru transportul de mărfuri
34134200 - Camioane basculante
34140000 - Autovehicule de mare capacitate
34144431 - Vehicule de aspirat străzile
34921000 - Echipament de întreţinere rutieră

Numele firmei organizatoare

Cork County Council

Adresa

County Hall, Carrigrohane Road, Cork, Ireland

Telefon

+353 864184576

Fax

-

E-mail

richard.cosgrove@corkcoco.ie

Adresa paginii web

Adresa principală:  http://www.corkcoco.ie                  

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/406         

Persoana de contact/functia

Mr. Richard Cosgrove

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=109775&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=109775&B=ETENDERS_SIMPLE
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 565  mii Euro
Durata contractului: 18.05 – 31.05.2017
Perioada de valabilitate a ofertelor: până la 05.05.2017

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 27.04.2017 - orele 12:00
Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data deschiderii ofertelor: 27.04.2017, orele 12:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

The purchase of two new 6x6 motor graders for Cork County Council.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

 

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro   

Data publicarii anuntului de licitatie

16.03.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, constucții de mașini.Bookmark and Share