Licitaţii   Irlanda - Achiziție pachete software pentru gestionarea licențelor

Achiziționarea de pachete software pentru gestionarea licențelor

Denumirea licitatiei

Pachete software pentru gestionarea licenţelor

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 195 - 403023

Obiectul licitatiei

Pachete software pentru gestionarea licenţelor

Produsele licitate

Clasificare CPV:
48218000 - Pachete software pentru gestionarea licenţelor

48223000 - Pachete software pentru poştă electronică
48517000 - Pachete software IT
72222300 - Servicii de tehnologie a informaţiilor

Numele firmei organizatoare

Houses of the Oireachtas Service

Adresa

Leinster House, Kildare Street, Dublin 2, Ireland

Telefon

+353 1 618 4440

Fax

-

E-mail

karen.devoy@oireachtas.ie

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.oireachtas.ie

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1166

Persoana de contact/functia

Ms. Karen Devoy

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=118077&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=118077&B=ETENDERS_SIMPLE
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 250 mii Euro, exclusiv TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor:

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 13.11.2017 - orele 12:00
Durata contractului: 36 luni

Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data:13.11.2017 - orele 12:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

The Houses of the Oireachtas Commission wishes to engage the services of a company for the provision of Lotus software maintenance and support renewals. Initial Software Subscription and Support coverage dates are 1.1.2018 to 31.12.2018.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

 

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro  

Data publicarii anuntului de licitatie

10.10.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, tehnologia informației și comunicațiilor.Bookmark and Share