Licitaţii   Irlanda - Achiziție servicii de arhitectură și construcții

Achiziționarea de servicii de arhitectură și construcții

Denumirea licitatiei

Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 209 - 433562

Obiectul licitatiei

Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

Produsele licitate

Clasificare CPV:
71000000 - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie

71200000 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
71240000 - Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
71300000 - Servicii de inginerie
71311000 - Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
71317100 - Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi a exploziilor şi în controlul incendiilor şi al exploziilor
71317210 - Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
71320000 - Servicii de concepţie tehnică
71321000 - Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
71324000 - Servicii de estimare
71334000 - Servicii de inginerie mecanică şi electrică

Numele firmei organizatoare

Irish Management Institute (IMI)

Adresa

Sandyford Road, Dublin 16, Ireland

Telefon

+353 12078504

Fax

-

E-mail

mooreb@imi.i

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.imi.ie

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1198

Persoana de contact/functia

Mr. Bronagh Moore

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=120647&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 200 mii Euro, fără TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor: 6 luni de la data de depunere a ofertelor


Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 01.12.2017 - orele 12:00
Durata contractului: 6 luni

Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data: 01.12.2017 – orele 12:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Irish Management Institute (IMI) hereby issues this information in accordance with the requirements of EC directive 2004/18/EC (open procedure) for applicants, and is inviting tenders under the open procedure to provide the full range of consultancy services comprising to the following. The Team should be Architect Lead.

1. Architectural Services (including DAC & Planning).

2. Civil/Structural & Fire Engineering Services.

3. Mechanical & Electrical Engineering Services.

4. Project Supervisor Design Process (PSDP).

5. Quantity Surveying Services.

The commission will also establish a Single Supplier Framework of Construction Consultancy Team for Future Works to the IMI Campus.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara


Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro  

Data publicarii anuntului de licitatie

30.10.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, alte servicii comerciale.Bookmark and Share