Licitaţii   Irlanda - Achiziție servicii de arhitectură și servicii conexe

Achiziționarea de servicii de arhitectură și servicii conexe

Denumirea licitatiei

Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 199 - 409737

Obiectul licitatiei

Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Produsele licitate

Clasificare CPV:
45000000 - Lucrări de construcţii

71200000 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe
71220000 - Servicii de proiectare arhitecturală
71221000 - Servicii de arhitectură pentru construcţii
71222000 - Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare
71240000 - Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
71242000 - Pregătire de proiecte şi proiectare, estimare a costurilor
71243000 - Planuri provizorii (sisteme şi integrare)
71244000 - Calculare a costurilor, monitorizare a costurilor
71245000 - Planuri de aprobare, schiţe de lucru şi specificaţii
71246000 - Stabilire şi enumerare a cantităţilor necesare în construcţii
71247000 - Supraveghere a lucrărilor de construcţii
71248000 - Supraveghere a proiectului şi documentare
71250000 - Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare
71300000 - Servicii de inginerie
71310000 - Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
71312000 - Servicii de consultanţă în inginerie structurală
71314000 - Servicii de energie electrică şi servicii conexe
71314100 - Servicii de energie electrică
71314200 - Servicii de gestionare a energiei electrice
71320000 - Servicii de concepţie tehnică
71321000 - Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii
71321200 - Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire
71321300 - Servicii de consultanţă în materie de instalaţii de apă şi canalizare
71321400 - Servicii de consultanţă în materie de ventilaţie
71324000 - Servicii de estimare
92000000 - Servicii de recreere, culturale şi sportive
92610000 - Servicii de gestionare a complexelor sportive

Numele firmei organizatoare

Kildare County Council

Adresa

Aras Chill Dara, Devoy Park, Co. Kildare, Kildare, Ireland

Telefon

+353 858586471

Fax

-

E-mail

fergusfenlon@kildare.ie

Adresa paginii web

Adresa principală: www.kildare.ie/countycouncil

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/385

Persoana de contact/functia

Mr. Fergus Fenlon

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=119914&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 200 mii Euro, fără TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor: 22.03.2018

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 15.12.2017 - orele 12:00
Durata contractului: 24 luni

Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data: 15.12.2017 – orele 12:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Kildare County Council wish to tender for an Architect Lead Design team for the design and construction of a multipurpose community facility which will have 2 storeys and a gross internal floor area of 1 968 m2. Construction will be on a phased basis.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

Proceduri de mediere prin:

Royal Institute of Architects of Ireland
8 Merrion Square, Dublin 2
, Ireland
Telefon: +353 16761703
E-mail: info@riai.ie

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro  

Data publicarii anuntului de licitatie

17.10.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, alte servicii comerciale.Bookmark and Share