Licitaţii   Irlanda - Achiziție servicii de arhitectură

Achiziționare de servicii de arhitectură și servicii conexe

Denumirea licitatiei

Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 177 – 362492

Obiectul licitatiei

Servicii de arhitectură şi servicii conexe

Produsele licitate

Clasificare CPV:
71200000 - Servicii de arhitectură şi servicii conexe

71221000 - Servicii de arhitectură pentru construcţii

Numele firmei organizatoare

Cork Institute of Technology

Adresa

Rossa Avenue, Bishopstown, Cork, Ireland

Telefon

+353 214335033

Fax

-

E-mail

catherine.cunningham@cit.ie

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.cit.ie

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1181

Persoana de contact/functia

Ms. Catherine Cunningham

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=118627&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 400 mii Euro, exclusiv TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor: 

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 20.10.2017 - orele 12:00
Durata contractului: 24 luni, cu posibilități de prelungire de la 2 la 12 luni

Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data: 20.10.2017 – orele 12:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

CIT has an ongoing programme of new build and refurbishment projects in accordance with its Strategic plan and Masterplan. The Institute, on occasions, requires the services of a qualified architect to advise, plan, support and manage such projects in compliance with the appointed Contractor's nominated architect will play a central role in the implementation and management of CIT's capital building programme, refurbishment works and will participate as a key member of the Institute's Buildings and Estates team.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

 

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro  

Data publicarii anuntului de licitatie

13.09.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, alte servicii comerciale.Bookmark and Share