Licitaţii   Irlanda - Achiziție spectometre de masă

Achiziționarea de spectometre de masă

Denumirea licitatiei

Spectrometre de masă

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 208 - 430014

Obiectul licitatiei

Spectrometre de masă

Produsele licitate

Clasificare CPV:
38433000 - Spectrometre

38433100 - Spectrometre de masă
39300000 - Diverse echipamente

Numele firmei organizatoare

University College Cork ( UCC )

Adresa

6 Elderwood, College Rd, Cork, Ireland

Telefon

+353 214903039

Fax

-

E-mail

w.ziad@ucc.ie

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.ucc.ie

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1198

Persoana de contact/functia

Ms. Wella Ziad

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=119840&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=119840&B=ETENDERS_SIMPLE
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a contractului: 263 mii Euro, exclusiv TVA
Perioada de valabilitate a ofertelor: 4 luni de la data depunerii ofertei

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 30.11.2017 - orele 12:00
Durata contractului: începere 28.10.2017
Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data: 30.11.2017 – orele 12.00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

The School of Chemistry, University College Cork operates a wide variety of analytical services including the provision of mass spectrometry. The School of Chemistry has an interest in acquiring a High Definition Mass Spectrometer and associated inlet system. The following equipment (hereafter termed LC-MS) is required by the School of Chemistry, UCC. This system must be versatile and allow for upgrades as our needs change. In addition, the on-going commitment to support projects, as well as prompt field service support must be guaranteed. This package will be placed in the Cavanagh Pharmacy Building, University College Cork.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

 

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro  

Data publicarii anuntului de licitatie

30.10.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitații, echipamente testare și de uz didactic.Bookmark and Share