Licitaţii   Irlanda - Achizitie lucrari de cablare si conexiuni electrice

Achizitionarea de lucrari de cablare si conexiuni electrice

Denumirea licitatiei

Lucrări de cablare şi conexiuni electrice

Numarul licitatie/codul de identificare la organizator

2017/S 007-010232

Obiectul licitatiei

Lucrări de cablare şi conexiuni electrice

Produsele licitate

Clasificare CPV:
45310000 - Lucrări de instalaţii electrice

45311000 - Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
45311100 - Lucrări de cablare electrică
45311200 - Lucrări de conexiuni electrice
45315000 - Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte echipamente electrice pentru clădiri
45315100 - Instalaţii electrotehnice
45315300 - Instalaţii de distribuţie de energie electrică
45315600 - Instalaţii de joasă tensiune
45317000 - Alte lucrări de instalare electrică
45317100 - Lucrări de instalare electrică de echipament de pompare
45317300 - Lucrări de instalare electrică de aparate de distribuţie
50000000 - Servicii de reparare şi întreţinere
50710000 - Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de construcţii
50711000 - Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii
50720000 - Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale
51100000 - Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic
51110000 - Servicii de instalare a echipamentului electric

Numele firmei organizatoare

Kerry County Council

Adresa

County Buildings, Rathass, Co. Kerry, Tralee, Ireland

Telefon

+353 0761064020

Fax

-

E-mail

Eamon.ODonoghue@kerrycoco.ie

Adresa paginii web

Adresa principală: http://www.supplygov.ie          

Adresa profilului cumpărătorului: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1204

Persoana de contact/functia

 Mr. Eamon O'Donoghue

Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond)

Detaliile se obtin de la persoana de contact mentionata anterior

Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: http://irl.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=106582&B=ETENDERS_SIMPLE
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la „Electrical Services for Local Authorities”, A.O. Corporate Affairs, Kerry County Council, Rathass, Tralee
, Ireland
Persoană de contact: Eamonn O'Donoghue
Telefon: +44 761064020

Termenul de valabilitate a ofertelor

Valoare estimata a cotractului: 30.000.000 Euro, exclusiv TVA
Durata contractului: 24 luni

Termenul de depunere a ofertelor
(data si ora)

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau cererilor de participare: 17.02.2017 - orele 15:00
Limba de redactare a ofertei: engleza

Data si ora deschiderii licitatiei

Data deschiderii ofertelor: 17.02.2017, orele 15:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

The Local Government Operational Procurement Centre (LGOPC) acting as a Central Purchasing Body (CPB) under the auspices of Kerry County Council is coordinating the establishment of a framework of contractors on behalf of Local Authorities to establish a multi-party framework agreement for the provision of Electrical Services.

Lot 1: Electrical Services without Project Supervisor Construction Stage (PSCS)

Lot 2: Electrical Services with PSCS

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Criteriile de selecţie sunt enunţate în documentele achiziţiei

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Se va comunica firmelor acceptate

Experienta necesara

Obligaţia de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Conditii de plata

 

Transport

 

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE – Dublin
Adresa: 26 Waterloo Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Persoana de contact /functia: dl.Dumitru Anca / consilier economic
Tel.: +353 1 668 1149
Fax: +353 1 668 1761
E-mail: dublin.economic@mae.ro

Data publicarii anuntului de licitatie

11.01.2017

BPCE Dublin


Taguri: Irlanda, licitatii, .Bookmark and Share