Licitaţii   Portugalia - echipament feroviar

Echipament feroviar

SECŢIUNEA I: ENTITATEA CONTRACTANTĂ

I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT:

Rede Ferroviária Nacional, REFER E.P.E., Largo dos Caminhos de Ferro, Estação de Stª Apolónia, Direcção de Contratualização, Procurement e Logística, 1º piso, sala 123,

Destinatar: Directora de Contratualização, Procurement e Logística, P-1100-105 Lisboa

Tel. +351 211022949.

E-mail: Contratos@refer.pt.

Fax +351 211021711.

Adresă (adrese) Internet:

Adresa sediului principal al entităţii contractante: www.refer.pt.

Alte informaţii pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv documentele referitoare la un sistem de

achiziţie dinamic) pot fi obţinute la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

Ofertele sau cererile de participare trebuie transmise la: Punctul (punctele) de contact menţionat(e) anterior.

SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.6) Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice): 34940000, 34946220.

Descriere:

- Echipament feroviar.

- Lame de macaz, inimi de macaz, ace de macaz şi piese de încrucişare.

SECŢIUNEA IV: PROCEDURĂ

IV.3) INFORMAŢII ADMINISTRATIVE

IV.3.3) Condiţii de obţinere a caietului de sarcini şi a documentaţiei suplimentare:

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 8.6.2009 - 17:00.

IV.3.4) Termen limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.6.2009 - 17:00.

IV.3.5) Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare: Portugheză.

BPCE Lisabona


Taguri: Portugalia, licitatie, echipament feroviar.



Bookmark and Share