Licitaţii   Precalificare exec instalatie tratare ape uzate

-

Denumire licitaţie   Invitaţie pentru prezentare documente precalificare ca şi contractor lucrări de proiectare, construcţie, operare şi întreţinere pentru lucrări industriale integrate de tratare ape uzate/reziduale CP 798   Număr licitaţie/cod identificare la organizator IA 14 / 15 C 133 G Obiectul licitatiei Precalificare contractor pt. proiect civil C798 Produsele  licitate - Numele firmei organizatoare Autoritatea de Servicii Publice (Ashghal) Adresa: Al Faisal Tower 1, Ground floor, P.O. Box 22188, Doha, QATAR Telefon: + 974.44950758 / 44950750 Fax: +974. 44950777 E-mail: contracts@ashghal.gov.qa   www : www.ashghal.gov.qa Persoana de contact/Departament: Orice intrebari vor fi adresate: “The Manager of Contracts Department”, e-mail: contracts@ashghal.gov.qa Garanţia bancară de participare la licitaţie (Tender Bond): - Documentele licitaţiei (caietul de sarcini: adresa de unde poate fi obţinut, cost caiet sarcini): Documentele pot fi descarcate de pe website-ul Autoritatii de Servicii Publice, www.ashghal.gov.qa Pe durata perioadei licitatiei aplicantii vor vizita frecvent website-ul de mai sus pentru date la zi (update-uri), circulare si/sau adaugiri (adenda). Termenul de valabilitate a ofertelor: - Data inchiderii licitatiei 28.05.2018, ora 12.00 Data şi ora deschiderii licitatiei - Scurta descriere a lucrarilor Detalii licitatie. www.ashghal.gov.qa/tenders/view the project brief    Condiţii contractuale specifice (legislaţie locală etc)* Documentele vor fi depuse in 2 exemplare pe hartie (original si doua copii) si 2 copii pe CD, pe adresa : Contracts Department Manager – Public Works Authority (Ashghal) – Al-Faisal Tower 1, Ground Floor, P.O. Box 22188, Doha, Qatar. Garantia de buna desfasurare a contractului (Perfirmance Bond): - Experienta* - Conditii de plata* - Transport* - Pt relaţii suplimentare   Pt. sprijin:   Adresare pe e-mail la: contracts@ashghal.gov.qa   BPCE Doha Tel: +974.77229811 E-mail: bpce.doha@gmail.com Data intrarii/inregistrarii 13.05.2018

BPCE Qatar


Taguri: Precalificare.Bookmark and Share