Licitaţii   Serbia - Rechizite de birou

Denumirea licitatiei
Achizitie Rechizite de birou
Numarul licitatiei/codul de identificare la organizator 72 10 0
Obiectul licitatiei Achizitie Rechizite de birou
Produsele licitate Rechizite de birou – dosare, registre, carnete
Numele firmei organizatoare JP ‘ELEKTROMREZA SRBIJE”
Adresa 11000 Belgrade, Kneza Milosa 11, Serbia
Telefon +381 11 333 0773
Fax +381 11 3242 414
E-mail Nu se mentioneaza
Adresa paginii web www.ems.rs
Persoana de contact/functia Milena Stankovic
Garantia bancara de participare la licitatie (Tender Bond) nu se mentioneaza
Documentele licitatiei (caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Documentele se obtin de la organizator

Pret : 2360 dinari
Termenul de valabilitate a ofertelor nu se mentioneaza
Termenul de depunere a ofertelor (data si ora)

20.06.2010, ora 12:00

Ofertele se vor trimite in plic sigilat pe adresa organizatorului

Pe plic se va mentiona: “Ponuda za javnu nabavku broj 72 10 0 – nabavka fascikli, registratora i svezaka- ne otvarati”
Data si ora deschiderii licitatiei 20.06.2010 ora 12:30
Conditii tehnice specifice (certificari, standarde, etc.) nu se mentioneaza
Conditii contractuale specifice (legislatie locala, etc.) Impreuna cu oferta se va trimite dovada ca sunt indeplinite  prevederile art 44, 45   si 48din Legea Achizitiilor Publice (“Sluzbeni glasnik RS” broj 116/08). 
Garantia de buna executie (Performance Bond) nu se mentioneaza
Experienta necesara Ofertantii trebuie sa prezinte dovada ca in ultimii trei ani nu au inregistrat pierderi si lista de referinte de la clienti in valoare de minim 3.000.000 dinari (cca 30.000 euro)
Conditii de plata nu se mentioneaza
Transport nu se mentioneaza
Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Belgrad, Republica Serbia

Adresa: Uzicka 10, 11040 Belgrad

Persoana de contact : Ralu Catalina Cereceanu, consilier economic

Tel: +381 11 367 57 78

Fax: +381 11 367 57 71

E-mail: ralu.cereceanu@romania.org.rs; ralu.cereceanu@gmail.com

BPCE Belgrad


Taguri: Serbia, Licitatie Rechizite de birou.Bookmark and Share