Licitaţii   Spania - Licitatie pentru achizitia de echipamente de uz medical

Licitaţie deschisă pentru furnizarea de echipamente pentru Unitatea de terapie intensiva, hemodinamica și centrul de sterilizare al Spitalului general Valencia

Denumirea licitatiei

Achizitia de echipamente pentru uz medical

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile menționate în continuare:
1. Valoarea ofertei: pondere 54%
2. Garanție: pondere 6%
3. Specificații tehnice: pondere 34%
4. Mentenanța: pondere 6%

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

L-SU-17-2016 

Obiectul licitatiei

Furnizarea și instalarea de echipamente pentru Unitatea de terapie intensiva, hemodinamica și centrul de sterilizare al Spitalului general Valencia

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 33157400, 33190000, 33191000, 33195000

Descriere loturi:

Lot nr. 1: Tăblii de pat pentru Unitatea Terapie Intensiva.
Valoarea estimată fără TVA: 243.000 EUR
Lot nr. 2: Respirator volumetric.
Valoarea estimată fără TVA: 100.000 EUR
Lot nr. 3: Centrală pentru monitorizare și monitoare.
Valoarea estimată fără TVA: 146.500 EUR
Lot nr. 4: Respirator pt. anestezie.
Valoarea estimată fără TVA: 26.500 EUR
Lot nr. 5: Sterilizator cu abur.
Valoarea :estimată fără TVA: 53 0.00 EUR

Valoare contract

569.000 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Spitalul General Universitar din Valencia

Adresa

Avda. Tres Cruces, nº 2

46014 Valencia- SPANIA

Telefon

+34 963131837

Fax

+34 963131988

Adresa paginii web

https://www.contratacion.gva.es/

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, de la: Ignacio Micó Tormos

Tel: +34 9631318000, e-mail: mico_ign@gva.es, http://chguv.san.gva.es

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

6 iunie 2016, ora 14:00 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

3 luni de la data primirii ofertelor

Deschiderea ofertelor

23 iunie 2016, ora 9:00

Durata contractului sau termenul de finalizare

90 zile (de la data adjudecarii contractului)

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.

Garantia de buna executie

5 % din valoarea de adjudicare a licitatiei (TVA exclus)

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Autoritate publica.

Date suplimentare

Ofertele se vor depune in atentia: Fernando Moreno, moreno_fersan@gva.es

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrării

4.05.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, Spania, echipament medical.Bookmark and Share