Licitaţii   Spania - Licitatie pentru achizitia de sisteme de iluminat stradal

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui contract privind achizitia de sisteme pentru iluminat stradal in municipiul Carrión de los Condes (Palencia).

Denumirea licitatiei

Achizitia de sisteme de iluminat stradal

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile enunțate în caietul de sarcini, în invitaţia de prezentare a ofertei sau de participare la negociere.

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

2016/S 030-048089

Obiectul licitatiei

Furnizare, instalare si mentenanta pentru îmbunătățirea eficientei energetice la instalatiile de iluminat public exterior (stradal) in municipiul Carrión de los Condes (Palencia).

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 31527260, 50232000, 45316000

Valoare contract

561.508,39 EUR (fara TVA), din care:

  • 380.675,51 EUR pentru furnizare
  • 64.017,16 EUR pentru instalare
  • 116.815,72 EUR pentru întreținere

Numele firmei organizatoare

Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla y León, S.A.

Adresa

Cañada Real, 306

47008 Valladolid - SPANIA

Telefon

+34 983362888

Fax

+34 983360509

E-mail

jaime.caballero@somacyl.es / contratación@somacyl.es

Adresa paginii web

http://www.somacyl.es

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit la: http://www.somacyl.es/licitaciones.php

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

5 aprilie 2016, ora 14:00, la Departamento Contratación.

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

2 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Durata contractului sau termenul de finalizare

20 de săptămâni (de la data atribuirii contractului) pentru instalare și 10 de ani pentru furnizare și întreținere

Data si ora deschiderii ofertelor

19 aprilie 2016, ora 11:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă.

Garantia de buna executie

10% din suma de adjudicare, TVA exclus.

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Date suplimentare

Contractul se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene (Project Climate Change)

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

17.02.2016

BPCE Barcelona
Bookmark and Share