Licitaţii   Spania - Licitatie achizitie consumabile medicale

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui acord-cadru pentru furnizarea de lame și mânere de bisturie si alte consumabile pentru Serviciul basc de Sănătate - Organizația integrată de sănătate

Denumirea licitatiei

Achizitia de consumabile medicale

Criteriul de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă economic privind criteriile enunțate în continuare:
1. Oferta economică - pondere 65%
2. Calitatea tehnică - pondere 30%
3. EDI comerț electronic - pondere 5%

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

G/110/20/1/0642/O661/0000/032016

Obiectul licitatiei

Furnizarea de lame și mânere de bisturie, alte consumabile.

Descrierea loturilor:

-         Lot 1 - Lame si manere

Valoare estimata: 52.056 EUR (fără TVA)

-         Lot 2 - Bisturie

Valoare estimata: 9.260 EUR (fără TVA)

-         Lot 3 - Electrozi ac (pt. bisturi electric)

Valoare estimata: 18.430 EUR (fără TVA)

-         Lot 4 - Lame de bisturiu

Valoare estimata: 22.800 EUR (fără TVA)

-         Lot 5 - Terminale (bisturi electric)

Valoare estimata: 5.350 EUR (fără TVA)

-         Lot 6 - Terminale groase (bisturi electric)

Valoare estimata: 5.313 EUR (fără TVA)

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 33140000

Valoare contract

260.380,70 EUR (fara TVA)

Numele firmei organizatoare

Serviciul basc de Sănătate

Organizația integrată de sănătate

Serviciul Achiziții Publice, Spitalul de Cruces

Adresa

Plaza de Cruces, s/n

48903 Barakaldo - SPANIA

Telefon

+34 946006161

Fax

+34 946006136

E-mail

serafin.vigiolalarrinaga@osakidetza.eus

Adresa paginii web

www.osakidetza.euskadi.net

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit, la punctul de contact mentionat, de la Serafin Vigiola, responsabil licitatie.

Procesare electronică https://apps.euskadi.eus/lizitazioa

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

4 mai 2016, ora 14:30 

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

3 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

 

Durata contractului sau termenul de finalizare

2 ani (de la atribuirea contractului)

Data si ora deschiderii ofertelor

2 iunie 2016, ora 10:00 

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniolă sau euskera.

Garantia de buna executie

5% din valoarea de adjudicare (TVA exclus)

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Bonitate

Organism public, autoritate locala.

Date suplimentare

Contractul poate fi reinoit pentru o perioada succesiva de 24 de luni.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

23.03.2016

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, Spania, .Bookmark and Share