Licitaţii   Spania - Licitatie internationala achizitie clorit de sodiu

Licitaţie deschisă pentru atribuirea unui contract privind achizitia de clorit de sodiu de catre Administrația Canalelor Taibilla (Ministerul Agriculturii, Alimentației și Mediului Înconjurător)

Denumirea licitatiei

Spania-Cartagena: Achizitie de clorit de sodiu

Numar licitatie/cod de identificare la organizator

S-10/15-02

Obiectul licitatiei

Furnizarea de clorit de sodiu (NaClO2).

Cantitate: 771 tone.

Produsele licitate

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice) : 24312210

Valoare contract

746.080 EUR, exclusiv TVA

Numele firmei organizatoare

Comitetul Executiv al Administrației Canalelor Taibilla (Ministerul Agriculturii, Alimentației și Mediului Înconjurător)

Adresa

Calle Mayor, 1, 30201 Cartagena - SPANIA

Telefon

+34 968320014

Fax

+34 968320224

E-mail

contratacion@mct.es

Adresa paginii web

http://www.mct.es

Documentele licitatiei

(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obtine, pretul achizitiei)

Pot fi obținute in mod gratuit la punctul de contact mentionat anterior:

Administrația Canalelor Taibilla – Biroul pentru Achiziții Publice

Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente

25 ianuarie 2016, ora 14:00

Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

26 ianuarie 2016, ora 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

2 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)

Durata contractului sau termenul de finalizare

24 de luni (de la data atribuirii contractului)

Data si ora deschiderii licitatiei

23 februarie 2016, ora 11:00

Conditii tehnice specifice
(certificari, standarde, etc.)

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii contractuale specifice
(legislatie locala, etc.)

Documentaţia se va prezenta in limba spaniola.

Garantia de buna executie (Performance Bond)

Garanție finală de 5% din suma de adjudicare, TVA exclus.

Experienta necesara

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de plata

Conform documentaţiei licitatiei.

Conditii de transport

Conform documentaţiei licitatiei.

Relatii suplimentare si sprijin la BPCE

BPCE Barcelona

Adresa: C/ Numancia, 185, 08034 Barcelona

Persoana de contact: Bogdan Badescu, consilier economic

Tel:+34 935343494 | Fax:+34 935343492

E-mail : bogdan.badescu@dce.gov.ro

Data inregistrarii

10.12.2015

BPCE Barcelona


Taguri: Licitatii, achizitii, produse chimice, Spania.Bookmark and Share