Licitaţii   austria - Licitatie - Cămăşi

Achizitie - Cămăşi – cămăşi şi bluze albastre şi albe, cu mânecă scurtă şi lungă, pentru uniforma de politie

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Cămăşi

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2018/S 128-291055

Număr de referinţă: BMI-RS1610/0049-III/11/b/2018

Obiectul licitaţiei

Cămăşi. Clasificare CPV 18332000

Produsele licitate

Cămăşi – cămăşi şi bluze albastre şi albe, cu mânecă scurtă şi lungă, pentru uniforma de politie (Lieferung von Uniformhemden und -blusen für die Bundespolizei und Justizwache)

Numele firmei organizatoare

Republik Österreich, vertreten durch den Bundesminister für Inneres

Adresa

Herrengasse 7
Wien
1010
Austria

Telefon

+43 153126-3290

Fax

+43 153126-108530

E-mail

bmi-iii-11-b@bmi.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bmi.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.wienerzeitung.at/lieferanzeiger

Persoana de contact/funcţia

Bundesministerium für Inneres; Referat III/11/b; Frau: Melina Marinos-Viehberger

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 14/08/2018

Ora locală: 13:00

 

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 14/08/2018

Ora locală: 13:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 14/08/2018

Ora locală: 13:00

Locul:

Conform documentaţiei de licitaţie

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  

BPCE Viena


Taguri: Austria - Licitatii - Materiale textile si articole din acestea.Bookmark and Share