Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitatie - Cianuri

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Produse chimice, din mase plastice si cauciuc
  • Data publicării   -   05.12.2019

Achizitie - Cianuri – cianuri de potasiu pentru aur

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Cianuri

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2019/S 233-570992

Număr de referinţă: G15143788

Obiectul licitaţiei

Cianuri. Clasificare CPV 24312000

Produsele licitate

Cianuri – cianuri de potasiu pentru aur (Kaliumgoldcyanid)

Numele firmei organizatoare

Münze Österreich AG

Adresa

Adresă: Am Heumarkt 1
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT1
Cod poștal: 1030
Țară: Austria

Telefon

+43 171715-0

Fax

 

E-mail

einkauf@austrian-mint.at

Adresa paginii web

Adresa principală: https://www.muenzeoesterreich.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://www.auftrag.at/etender.aspx?action=SHOW&ID=2797bb1b-8a63-46b3-abec-63c561d5aa5c

Persoana de contact/funcţia

Einkauf

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 20/01/2020

Ora locală: 10:00

Termenul llimită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 20/01/2020

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 3 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 20/01/2020

Ora locală: 10:05

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitatii - Produse chimice.

Bookmark and Share