Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitatie - Echipament şi accesorii pentru computer

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Data publicării   -   30.01.2020

Achizitie - Echipament şi accesorii pentru computer – hardware IT standard (stații de lucru, laptopuri, stații de andocare) pentru domeniile de administrație și știință (IT‐Arbeitsplatzausstattung) Cerința anuală este estimată la aproximativ 50 de desktop și 140 de laptopuri.

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Klosterneuburg: Echipament şi accesorii pentru computer

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

Număr de referinţă: 2019-055

Obiectul licitaţiei

Echipament şi accesorii pentru computer. Clasificare CPV 30200000

Produsele licitate

Echipament şi accesorii pentru computer – hardware IT standard (stații de lucru, laptopuri, stații de andocare) pentru domeniile de administrație și știință (IT‐Arbeitsplatzausstattung)

Cerința anuală este estimată la aproximativ 50 de desktop și 140 de laptopuri.

Numele firmei organizatoare

Institute of Science and Technology Austria

Adresa

Adresă: Am Campus 1
Localitate: Klosterneuburg
Cod NUTS: AT126
Cod poștal: 3400
Țară: Austria

Telefon

+43 22439000

Fax

 

E-mail

Florian.SCHOENTHAL-GUTTMANN@ist.ac.at

Adresa paginii web

Adresa principală: https://ist.ac.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://gv.vergabeportal.at/Detail/78078

Persoana de contact/funcţia

Procurement – Florian Schönthal-Guttmann

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 02/03/2020

Ora locală: 12:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 02/03/2020

Ora locală: 12:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

 

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană, engleză

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor.

Bookmark and Share