Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitatie - Echipament de radio, televiziune

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Data publicării   -   30.01.2020

Achizitie - Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe – echipamente broadcast (ORF19048 - Broadcast Gerätetypen) Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

Număr de referinţă: ORF19048

Obiectul licitaţiei

Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe. Clasificare CPV 32000000

Produsele licitate

Echipament de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii şi articole conexe – echipamente broadcast (ORF19048 - Broadcast Gerätetypen)

Valoare fără TVA: 4 000 000.00 EUR

Numele firmei organizatoare

Österreichischer Rundfunk

Adresa

Adresă: Würzburggasse 30
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT
Cod poștal: 1136
Țară: Austria

Telefon

+43 18787812720

Fax

+43 18787812741

E-mail

vergabe@orf.at

Adresa paginii web

Adresa principală: http://der.orf.at

Adresa profilului cumpărătorului: https://orf.vergabeportal.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://orf.vergabeportal.at/Detail/77942

Persoana de contact/funcţia

Einkauf, K 3-1

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 27/02/2020

Ora locală: 10:05

Locul:

ORF-Zentrum Wien, Würzburggasse 30, A-1136 Wien

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitatii - Tehnologia informatiilor si comunicatiilor.

Bookmark and Share