Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitaţie - Pachete software şi sisteme informatice

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
  • Data publicării   -   15.07.2020

Achiziţie - Pachete software şi sisteme informatice – AccessData, Cellebrite, Magnet Forensics, NUIX (IT-Forensik 2). Valoare fără TVA: 5 950 000.00 EUR

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Viena: Pachete software şi sisteme informatice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

2020/S 134-328779

Număr de referinţă: 3601.03601

Obiectul licitaţiei

Pachete software şi sisteme informatice.

Clasificare CPV 48000000 Pachete software şi sisteme informatice

Produsele licitate

Pachete software şi sisteme informaticeAccessData, Cellebrite, Magnet Forensics, NUIX (IT-Forensik 2).

Valoare fără TVA: 5 950 000.00 EUR

Contractul este împărțit în loturi: da

Pot fi depuse oferte pentru toate loturile

Numele firmei organizatoare

Auftraggeber sind die Republik Österreich (Bund), die Bundesbeschaffung GmbH, sowie alle weiteren Auftraggeber, gemäß der den Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Kundenliste, im Vergabeverfahren alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH

Adresa

Adresă: Lassallestraße 9b
Localitate: Wien
Cod NUTS: AT13 Wien
Cod poștal: 1020
Țară: Austria

Telefon

+43 124570-0

Fax

+43 124570-99

E-mail

ausschreibung@bbg.gv.at

Adresa paginii web

Adresa principală: www.bbg.gv.at

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://evergabe.at/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-173336f9499-4de56bd16c34ed03

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 10/08/2020

Ora locală: 10:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 10/08/2020

Ora locală: 10:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 5 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 10/08/2020

Ora locală: 10:00

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba Germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, consilier economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitaţii - Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor.

Bookmark and Share