Oportunităţi de afaceri   Austria - Licitatie - Produse farmaceutice

  • Tara   -   Austria
  • Sector   -   Produse farmaceutice si cosmetice
  • Data publicării   -   14.02.2020

Achizitie - Produse farmaceutice - Amphotericin (Amphotericin)

Denumirea licitaţiei

Anunț de participare

Austria-Innsbruck: Produse farmaceutice

Numărul licitaţiei/codul de identificare la organizator

Număr de referinţă: RA 05/30-012

Obiectul licitaţiei

Produse farmaceutice. Clasificare CPV 33600000

Produsele licitate

Produse farmaceutice  - Amphotericin (Amphotericin)

Numele firmei organizatoare

Tirol Kliniken GmbH

Adresa

Adresă: Anichstraße 35
Localitate: Innsbruck
Cod NUTS: AT332
Cod poștal: 6020
Țară: Austria

Telefon

+43 5050428699

Fax

+43 505046728699

E-mail

rechtsabteilung@tirol-kliniken.at

Adresa paginii web

Adresa principală: https://www.tirol-kliniken.at/

Adresa profilului cumpărătorului: https://www.tirol-kliniken.at/

Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://tirol-kliniken.vergabeportal.at/Detail/76830

Persoana de contact/funcţia

 

Garanţia bancara de participare la licitaţie (Tender Bond)

Conform caietului de sarcini

Documentele licitaţiei
(caiet de sarcini, etc.: adresa de unde se poate obţine, preţul achiziţiei)

Punctele de contact menţionate anterior

Termenul limită de obţinere a caietului de sarcini

Data: 17/03/2020

Ora locală: 16:00

Termenul limită de depunere a ofertelor
(data si ora)

Data: 17/03/2020

Ora locală: 16:00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni: 7 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Data si ora deschiderii licitaţiei

Data: 17/03/2020

Ora locală: 16:05

Locul:

Innsbruck

Condiţii tehnice specifice
(certificări, standarde, etc.)

Conf. caietului de sarcini

Condiţii contractuale specifice
(legislaţie locală, etc.)

Ofertele se redactează în limba germană

 

Garanţia de buna execuţie (Performance Bond)

Conform Caietului de sarcini

Experienţa necesară

Conform Caietului de sarcini

Condiţii de plată

Conform Caietului de sarcini

Transport

Conform Caietului de sarcini

Relaţii suplimentare si sprijin la BPCE

Ambasada României – Biroul de Promovare Comercial-Economică Viena,

Adi-Cristina MITEA, secretar economic

1040 – Wien, Prinz Eugen Straße 60,

Tel.: 00.431.503.89.41

Fax: 00.431.504.14.62

E-mail: viena.economic@mae.ro  


BPCE Viena

Taguri: Austria - Licitatii - Produse farmaceutice.

Bookmark and Share