Ştiri   EAU - Legea Federala privind procedurile fiscale in EAU

Seicul Khalifa Bin Zaied Al Nahyan, presedintele Emiratelor Arabe Unite, a emis la finele lunii iulie 2017, „Legea Federala privind Procedurile Fiscale (Federal Law 7/2017)”, care stabileste fundamentele pentru sistemul de impozitate din EAU, planificat sa fie pus in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2018

      Legea Federala 07/2017 privind procedurile fiscale in Emiratele Arabe Unite

 

Seicul Khalifa Bin Zaied Al Nahyan, presedintele  Emiratelor Arabe Unite, a emis la finele lunii iulie 2017, „Legea Federala privind Procedurile Fiscale (Federal Law 7/2017)”, care stabileste fundamentele pentru sistemul de impozitate din EAU, planificat sa fie pus in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2018, reglementand totodata procedurile de administrare si colectare a taxelor si care defineste in mod clar rolul Autoritatii Fiscale Federale (Federal Tax Authorithy – FTA), autoritatea guvernamentala imputernicita cu administrarea si colectarea taxelor.

Legea defineste un set clar de proceduri si reguli comune care sa se aplice tuturor legilor fiscale din EAU si anume:

·         Legea privind taxa pe valoarea adougata comuna TVA (Federal Decree 31/2017)

·         Legea privind impozitarea accizelor (Federal Decree 32/2017).

Legea defineste clar drepturile FTA si ale contribuabilului, reglementeaza procedurile fiscale, auditurile, obiectiile, rambursarile, colectarea taxelor si ogligatiile – care includ: inregistrarea fiscala, intocmirea declaratiei fiscale, depunerea declaratiilor fiscale, plata taxelor, precum si un set de regului de informare voluntara privind evaziunea fiscala si dispozitii generale.

          Cand “Legea Federala privind Procedurile Fiscale” va intra in vigoare, toate companiile din EAU vor avea obligatia de a pastra inregistrarile fiscale (actele contabile) timp de 5 ani. Legea prevede sanctiuni pentru nerespectarea regulilor fiscale si stabileste un mediu corect si transparent pentru ca FTA sa-si poata indeplini mandatul. Legea stabileste de asemenea si registrul agentilor fiscali care pot interactiona cu FTA in numele contribuabililor si specifica cerintele de baza pentru numirea agentilor fiscali.

Nota: Noua lege vine dupa ce EAU, reprezentata de Ministerul Finantelor, a ratificat Acordul privind taxa pe valoarea adaugata comuna (TVA) al Statelor Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Acordul comun privind impozitarea accizelor a statelor CCG, Decretele nr. (31) și (32) din 2017, emise de presedintele Sheikh Khalifa. Este o etapa ulterioara din Decretul federal nr. (13) din 2016 privind infiintarea Autoritatii Fiscale Federale insarcinata cu executarea legilor fiscale in EAU. 

Anexa - Legea procedurilor fiscale in EAU: prevederi si obligatii

- Legea cere fiecarei persoane care desfasoara activitati de orice natura sa tina evidente contabile si registre comerciale, precum si orice informatii legate de impozitare, astfel cum sunt definite de lege. Declaratiile fiscale, datele, informatiile, inregistrarile si alte documente trebuie prezentate Autoritatii Fiscale Federale in limba araba. Cu toate acestea, FTA poate accepta documente in orice alta limba, cu conditia ca persoana sa furnizeze o copie tradusa in limba araba pe cheltuiala si responsabilitatea acestuia (contribuabilului), daca acest lucru este solicitat.
- Orice persoana obligata sa se înregistreze sau orice alta persoana eligibila pentru inregistrare trebuie sa faca obligatoriu acest lucru, conform prevederilor legii. Persoanele inregistrate trebuie sa includa numarul lor de inregistrare fiscala (Tax Registration Number - TRN) in toate corespondentele si tranzactiile cu FTA sau cu alti. Ele trebuie, de asemenea, sa informeze FTA - prin completarea unui formular - cu privire la orice circumstante care ar putea necesita modificarea informatiilor privind inregistrarea lor fiscala in termen de 20 de zile lucratoare de la aparitia circumstantei mentionate.
- Fiecare persoana impozabila trebuie sa intocmeasca declaratia fiscala pentru fiecare perioada fiscala si pentru fiecare taxa in timp ce este înregistrata. In continuare, trebuie sa depuna declaratia fiscala catre FTA si sa plateasca orice taxa platibila, asa cum este specificat in declaratia fiscala in termenul stabilit. Autoritatea își rezervă dreptul de a refuza orice declaratie fiscala incompleta - adica daca nu include informatiile de baza stabilite prin legea fiscala.
- Legea prevede infiintarea unui registru al agentilor fiscali la FTA. Nu este permis ca o  persoana sa exercite profesia de agent fiscal in EAU decat daca este inscrisa in registru la FTA. Procedurile de inregistrare, precum si drepturile si obligatiile agentului fiscal in fata FTA si a contribuabilului, sunt specificate in regulamentele executive ale legii.
- Autoritatea poate efectua un audit fiscal asupra oricarui contribuabil pentru a-i determina conformitatea. FTA poate efectua auditul la propriul sediul sau sau la locul de desfasurare a activitatii persoanei auditate, caz in care persoana primeste o notificare prealabila de cel putin 5 zile lucratoare.
- FTA poate dispune o reevaluare in cazul in care uni factori externi ar putea influenta auditul fiscal. Orice persoana care face obiectul unui Audit Fiscal, precum si agentul fiscal sau reprezentantul sau legal, trebuie sa ofere toata asistenta necesara auditorului fiscal pentru a-si îndeplini atributiile. Persoana auditata are dreptul: sa solicite auditorilor fiscali sa prezinte cardurile de identificare profesionale, sa participe la procedurile de audit care au loc in afara sediului central al FTA, si sa obtina copii ale documentelor originale sau ale documentelor digitale eliminate sau obtinute de catre FTA in timpul Auditului fiscal.
 - FTA trebuie sa intocmeasca o evaluare a impozitului pentru a determina valoarea impozitului platibil si sa o transmita persoanei impozabile in termen de cinci zile lucratoare de la data emiterii in oricare dintre următoarele cazuri: 
·         dacă persoana impozabila nu solicita inregistrarea fiscala in termenul specificat de Legea taxelor; 
·         dacă persoana impozabila nu depune declaratia fiscala in termen; 
·         in cazul In care nu platesc taxele declarate in declaratia fiscala;
·         dacă persoana impozabila depune o declaratie fiscala incorecta;
- Legea abordeaza conflictul de interese, interzicand tuturor angajatilor FTA sa efectueze sau sa participe la orice proceduri fiscale legate de orice persoana impozabila in urmatoarele cazuri: 
·         dacă angajatul FTA si persoana impozabila sunt rude de familie pana la gradul al patrulea; 
·         dacă există un interes comun intre angajatul FTA si persoana impozabila sau intre oricare dintre rudele acestora pana la gradul trei; 
·         daca directorul general al FTA decide ca agentul nu trebuie sa efectueze nici o procedura fiscala legata de persoana impozabila respectiva din cauza unui conflict de interese.

Data publicării: 27/08/2017
BPCE Dubai

Taguri: Emiratele Arabe Unite - Legea fiscala.Bookmark and Share