Ştiri   Irlanda - Buletin economic

Actualitatea economică din Irlanda, în perioada 2-6 mai 2016

Într-un raport prezentat recent în cel de-al 32 Dáil (Camera inferioară a Parlamentului irlandez) de ministrul agriculturii, alimentației și pescuitului au fost trecute în revistă principalele realizări și luări de poziție ale guvernului (încă în funcție până la numirea noii echipe guvernamentale) în perioada celor 5 ani de guvernare (feb.2011-feb.2016).

Astfel, în ciuda circumstanțelor economice foarte dificile, sectorul agro-alimentar irlandez a evoluat puternic în ultimii ani, cu exporturi atingând o valoare de 10,83 miliarde Euro în 2015, o creștere de peste 50% față de anul 2009.

Datorită volatilității prețurilor care a caracterizat piețele agricole în ultimii ani, Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pescuitului (DAFM) a introdus o serie de măsuri de sprijinire a agricultorilor:

• Pachetul Volatilitatea: convenit de Consiliul pentru Agricultură, în septembrie 2015, pentru sectoarele produselor lactate și cărnii de porc (27 milioane Euro);

• Impozitarea: extinderea calculării venitului mediu de la trei la cinci ani, în bugetul pe anul 2015;

• Programul de dezvoltare rurală 2014-2020: sprijin vital prin investiții agricole, agro-mediu și schemele de transfer de cunoștințe.

- Accesul la finanțare a continuat să preocupe DAFM, explorându-se mecanisme de finanțare suplimentare pentru sectorul agro-alimentar. Astfel, de la lansarea sa, Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) a acordat 4.619 împrumuturi, în valoare de 172 milioane Euro, pentru IMM-uri, 26% dintre acestea fiind accesate de cele din sectorul agricol.

Fondul Strategic de Investiții al Irlandei (ISIF), Glanbia, Rabobank și Finance Ireland au anunțat crearea unui nou fond, de 100 milioane Euro - "Glanbia MilkFlex Fund", în martie a.c., care va oferi împrumuturi flexibile, la prețuri competitive, pentru furnizorii de lapte ai grupului irlandez Glanbia, cu rambursări de credite care pot varia în funcție de variațiile prețului laptelui. Sunt luate în considerare, de asemenea, și alte instrumente financiare pentru a fi incluse în Programul de Dezvoltare Rurală.

- Schemele de Plăți Directe către agricultori - în cadrul celor două scheme principale din cadrul PAC au fost făcute plăți în valoare de peste 203 milioane Euro, către 95.849 solicitanți din cadrul schemei Zone cu Constrângeri Naturale (ANC) și în valoare de 1,144 miliarde Euro, către 125.676 fermieri, în cadrul Schemei de Plată de Bază (BPS), acoperind 99% dintre solicitanți. Pregătirile pentru schemele ANC și BPS din 2016 sunt în curs de desfășurare, data limită de înscriere fiind 16 mai a.c.

În cursul anului 2015, au fost anunțate șase scheme noi, în cadrul TAMS II (Targeted Agricultural Measures II). Cea de a doua tranșă pentru Schemele TAMS II s-a închis la data de 25 martie a.c. și aprobările vor începe să fie emise după efectuarea tuturor verificărilor necesare.

S-a reușit obținerea unei aprobări informale din partea Comisiei pentru includerea unei scheme specifice de investiții pentru terenurile cultivate și, de asemenea, pentru includerea împrejmuirilor pentru ovine ca un element de investiții în cadrul schemelor TAMS existente.

- Programul Transfer de Cunoștințe - În conformitate cu noul Program de Dezvoltare Rurală (RDP), sunt asigurate 100 milioane Euro pentru pregătirea și perfecționarea agricultorilor prin intermediul Grupurilor de Transfer de Cunoștințe (KTG). În prezent sunt în curs de finalizare pregătirile pentru lansarea KTG pentru 6 sectoare:  carne de vită, lactate, ovine, culturi agricole, cabaline și creșterea păsărilor.

- Sectorul produselor lactate - în ultimele 12 luni, producătorii irlandezi de produse lactate au trecut prin momente dificile din cauza prețurilor în scădere. Perspectivele demografice și cererea pe termen lung rămân pozitive, dar 2016 va fi un an dificil.

Accentul se pune acum pe susținerea producătorilor, apreciindu-se în acest sens pachetul de măsuri de sprijin convenit la Bruxelles la reuniunea de luna trecută a Consiliului, pentru abordarea provocările din sectorul produselor lactate și a cărnii de porc. Acest pachet include o serie de propuneri prezentate de Irlanda:

• dublarea plafonului de intervenție pentru laptele praf degresat și unt;

• angajamentul Comisarului European de a lua în considerare flexibilități suplimentare în cadrul schemei Ajutorului de Depozitare Privată pentru lapte praf degresat și pentru regimul Ajutorului de Stat.

A fost solicitată Comisiei, totodată, suspendarea temporară a tarifelor de import ale UE pentru îngrășăminte. Concluziile Președinției fac, de asemenea, referiri la posibilitatea efectuării de plăți în avans în cadrul PAC, așa cum s-a făcut în 2015.

Irlanda a salutat propunerea Băncii Europene de Investiții (BEI) și a statelor membre de a colabora cu Comisia privind fezabilitatea unui instrument de credit la export al UE.

- Carnea de porc - datorită presiunii asupra prețurilor din ultimele 18 luni și importanței strategice pe care o reprezintă acest sector în economia irlandeză, prioritatea guvernului, prezentată la reuniunea din martie a.c. a Consiliului miniștrilor agriculturii de la Bruxelles, a fost de a asigura redeschiderea Schemei de Ajutor pentru Depozitarea Privată de Carne de Porc în 2016, care a fost agreată de către Comisie.

Irlanda a solicitat, de asemenea, Comisiei să își intensifice eforturile pentru a debloca piața rusă pentru carnea de porc din UE.

Între timp, a fost emis un pachet de ajutor pentru o plată directă către toți crescătorii de porci din Irlanda, care au un nivel minim de furnizare de 200 de porci, sacrificați în 2015. Aceasta înseamnă o plată forfetară de peste 3.000 Euro pentru fiecare fermier.

În cadrul Schemei de Promovare a UE va fi pus la dispoziție un pachet financiar special de 30 de milioane Euro pentru produsele lactate și carnea de porc. Irlanda, prin Bord Bia, va aplica pentru obținerea unei părți din finanțarea respectivă, în viitorul foarte apropiat.

- Carnea de vită (Programul Genomics de Date - BDGP) - au fost alocate 300 milioane Euro la schema BDGP, în scopul generării unei creșteri a valorii genetice a șeptelului național, a măririi eficienței acestuia față de mediu și a sporirii contribuției la creșterea veniturilor fermierilor din industria laptelui. In total, sunt peste 25.500 de fermieri în această schemă și au fost deja emise plăți, până în prezent, de circa 38 milioane Euro, pentru aproximativ 20.700 de solicitanți.

 - Organizațiile de producători - în luna februarie a.c., DAFM a introdus un instrument statutar care, pentru prima oară, dă o recunoaștere legală în Irlanda a organizațiilor de producători din sectorul cărnii de vită.

 - Piețe noi - anul 2015 a fost un an foarte bun pentru exporturile irlandeze de carne. Exporturile totale de carne de vită, oaie, porc și pasăre au crescut cu 140 milioane Euro, atingând valoarea de 3,5 miliarde Euro.

Deschiderea pieței americane pentru carnea de vită irlandeză, la începutul anului 2015, a oferit un important debușeu cu un potențial enorm de dezvoltare viitoare, Irlanda fiind primul stat membru UE care obține acces. Se estimează că în trimestrul I 2016 aproximativ 700 tone carne de vită, în valoare de 6 milioane Euro, au fost exportate, continuând tendințele pozitive de anul trecut.

De asemenea, au fost realizate progrese semnificative în asigurarea accesului cărnii de vită irlandeze pe piața chineză, prin ridicarea interdicției BSE, în februarie 2015, și realizarea unei vizite de inspecție a unei delegații chineze în Irlanda, în ianuarie 2016. Se așteaptă, în prezent, raportul echipei de inspecție, lucrându-se deja la pregătirea unei vizite de follow-up, care urmează a avea loc în a doua parte a anului.

DAFM urmărește, totodată, în mod activ, oportunități de acces pe alte piețe ca: Israel, Coreea de Sud, Vietnam, Mexic și Ucraina, fiind luate în considerare și posibilitățile de export de animale vii pe piața Turciei.

- Probleme comerciale - Mercosur

Irlanda a fost foarte activă în evidențierea potențialului impact dăunător al acordului Mercosur asupra sectorului agricol european și în special asupra sectorului cărnii de vită. DAFM își exprimă îngrijorarea cu privire la oferta de proiect transmisă statelor membre, în preambulul planificatei întâlniri și schimbului oficial de oferte cu blocul Mercosur, din data de 11 mai a.c.. În opinia DAFM, îndoielile Irlandei sunt împărtășite de un număr mare de miniștri ai agriculturii din statele membre care au intervenit pe această temă în cadrul reuniunilor recente ale Consiliului de Miniștri și speră că aceste îngrijorări sunt pe deplin înțelese de către Comisarii pentru Comerț și pentru Agricultură.

TTIP - în ceea ce privește TTIP, DAFM a subliniat anterior necesitatea menținerii ritmului negocierilor, având în vedere importanța lor pentru UE și pentru Irlanda, recunoscând, în același timp, că sectorul agro-alimentar are atât interese ofensive cât și defensive care trebuie luate în considerare.

Brexit - Perspectiva unui vot ca Marea Britanie să părăsească UE prezintă potențiale provocări foarte importante pentru Irlanda și mai ales pentru sectorul agro-alimentar.

Cifrele vorbesc de la sine și arată că Marea Britanie este de departe cel mai mare partener comercial al Irlandei. Conform Biroului Central de Statistică al Irlandei (CSO), în 2015, exporturile irlandeze de produse agricole pe piața britanică au totalizat aproape 5,1 miliarde Euro, iar importurile din Marea Britanie au atins valoarea de 3,8 miliarde Euro. Cu toate că există încă o mare incertitudine cu privire la rezultatul votului și modificările aduse de un eventual Brexit, DAFM a început deja să ia în considerare eventualele măsuri care vor trebui întreprinse în cazul unui vot de ieșire. Sunt avute în vedere, în acest sens, patru domenii principale care vor afecta sectorul agro-alimentar irlandez: tarife și comerț, bugetul UE, reglementări și standarde, controalele vamale și de certificare.

Sectorul pescuitului - Posibilitatea unui Brexit pune într-o situație gravă și complexă industria pescuitului din Irlanda. știind că Marea Britanie este a doua cea mai mare piață din UE pentru fructele de mare, după Franța. Cele mai complexe probleme din domeniul pescuitului sunt cele legate de posibilitatea limitării accesului la zonele și resursele de pescuit. Cele mai probabile abordări vor implica negocieri foarte complexe pentru a determina modul în care ar putea fi menținut accesul reciproc la locurile de pescuit tradiționale comune și pentru a identifica posibile noi modalități de partajare a stocurilor de pește. Este evident că interesul Irlandei este ca Regatul Unit să rămână în UE, în special pentru sectoarele agro-alimentar și al pescuitului.

Data publicării: 07/05/2016
BPCE Dublin

Taguri: Irlanda, stiri, macroeconomie.Bookmark and Share